Дата на създаване на преписката: 23.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-120
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена


  • Protokol 2015-11-30

    Протокол от работата на комисията
  • Doklad 2015-11-30

    Доклад от работата на комисията
  • Reshenie za izbor na izpulnitel 2015-11-30

    Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ