Дата на създаване на преписката: 17.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-113
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ