Дата на създаване на преписката: 21.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-95
Статус: Изпълнена


  • Protokol 2015-11-04

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ