Дата на създаване на преписката: 10.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-59
Процедура: по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ