Дата на създаване на преписката: 02.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-72
Статус: Изпълнена


 • protokol_1_scan 2015-09-30

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol_2_scan 2015-09-30

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • dogovor_scan 2015-10-27

  ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
 • info_pay 2015-12-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • g_izp_ss_scan 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ