Дата на създаване на преписката: 28.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-191
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ