Дата на създаване на преписката: 26.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-18/2019
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ