Дата на създаване на преписката: 05.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.02.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-135/15
Процедура: по реда на чл. 93б, ал. 1 от ЗОП
Статус: Изпълнена


  • Reshenie_sait 2016-02-29

    Решение за избор на изпълнител
  • Protokol 2016-02-29

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ