Дата на създаване на преписката: 08.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-80
Статус: Изпълнена


 • Saobshtenie_cceni_sait 2018-02-07

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения
 • Resh_izp_sait 2018-02-15

  Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Doklad_sait 2018-02-15

  Доклад от дейността на комисията
 • Protokol_1_sait 2018-02-15

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_sait 2018-02-15

  Протокол № 2 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ