Дата на създаване на преписката: 14.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-16
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена

„Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и контрол по безопасност и здраве, както и съставяне на технически паспорт за строеж „Преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна прокуратура и Районна прокуратура - гр. Кюстендил“МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ