Дата на създаване на преписката: 28.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-74
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ