Дата на създаване на преписката: 17.11.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-88
Процедура: „Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на покрив на административна сграда, намираща се в УПИ V, кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“
Статус: Изпълнена


 • protokol 1 sait 2015-01-05

  протокол 1 от работата на комисията
 • otvarqne na ceni 2015-01-14

  отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата. Заседанието ще се проведе на 19.01.2015 г. , 13:00 часа в сградата на МП.
 • Reshenie klasirane 2015-02-06

  Решение за класиране
 • Protokoli_2_i_3 2015-02-06

  Протоколи 2 и 3 от работата на комисията
 • Informacia za vuzstanoveni garancii 2015-06-22

  Информация за възстановени гаранции
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ