Дата на създаване на преписката: 10.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-3
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ