Дата на създаване на преписката: 27.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 17:30
Статус: Затворена

Забележка:

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира по никакъв начин бенефициента с избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални кандидати за получаване на конкурентни предимства в хода на процедурите за избор на изпълнител.


  • Pokana_27_02_2019 2019-02-27

    Покана за предоставяне на индикативни оферти
  • ТС_25022019 2019-02-27

    Техническа спецификация
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ