Дата на създаване на преписката: 09.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-45
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ