Дата на създаване на преписката: 06.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-00-11
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ