Дата на създаване на преписката: 04.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-71
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ