Дата на създаване на преписката: 26.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-47
Процедура: по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ