Дата на създаване на преписката: 11.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.09.2019 17:30
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ