Дата на създаване на преписката: 10.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-84
Статус: Изпълнена

„Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието”, във връзка с рамково споразумение № СПОР-42 от 07.10.2014 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки  


 • Dogovor 2014-12-30

  Договор
 • Dogovor_hartiya_SPOR_42 2015-03-05

  Поради технически проблем, публикуваме повторно действащият договор с избрания изпълнител
 • gr_ip_ps_scan 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • ps1 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • ps2 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • ps3 2016-01-29

 • ps4 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • i_i_d_plesio 2016-02-01

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
 • inf_iz_dog_corr_2_scan 2016-02-05

  КОРИГИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ