Дата на създаване на преписката: 01.07.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.07.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-18
Статус: Възложена


 • z_str_1 2016-07-01

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • documentacia_f 2016-07-01

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 • oso_1 2016-07-01

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
 • saobshtenie_srok 2016-07-08

  СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 188, АЛ. 2 ОТ ЗОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
 • informacia 2016-07-08

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
 • protokol_ab_reg_1_scan 2016-07-15

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol2 2016-07-26

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • dogovor_OP_4_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
 • dogovor_OP_6_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
 • dogovor_OP_7_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
 • dogovor_OP1_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • dogovor_OP2_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • dogovor_OP_3_sait 2016-09-07

  ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ