Дата на създаване на преписката: 14.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-30
Процедура: По чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Статус: Прекратена


  • Protokol_bank_pos 2018-06-29

    Протокол от работата на комисията
  • Saoshtenie_za_prekr 2018-07-02

    Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ