Дата на създаване на преписката: 23.02.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-61
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016 г. - 06.02.2017 г. ще бъде възстановена с текуща дата.

 • Documentacia videonabludenie 2016 2017-02-23

  документация за участие - първоначално публикувана на 08.12.2016 г.
 • Obiava 2017-02-23

  обява за обществена поръчка - първоначално публикувана на 08.12.2016 г.
 • informacia 2017-02-23

  информация за обява - първоначално публикувана на 08.12.2016 г.
 • zaglavna stranica 2017-02-23

  заглавна страница - първоначално публикувана на 08.12.2016 г.
 • protokol 1 2017-02-23

  Протокол № 1 - първоначално публикуван на 19.12.2016 г.
 • Protokol 2 ot rabotata na komisiata 2017-02-23

  Протокол № 2 - първоначално публикуван на 03.01.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ