Дата на създаване на преписката: 04.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-53
Статус: Изпълнена


 • Protokol 2 2019-10-03

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Suobshtenie za ceni 2019-10-14

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници
 • Protokol 1 2019-10-22

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol 3 2019-10-22

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol 4 2019-10-22

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • Doklad 2019-10-22

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie za izbor na izpulnitel 2019-10-22

  Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ