Дата на създаване на преписката: 02.12.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-43
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.


  • Protokol ot rabotata na komisiata 2017-02-23

    Протокол от работата на комисията - първоначално публикуван на 14.12.2016 г.
  • Dogovor 2017-02-23

    Договор - първоначално публикуван на 20.12.2016 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ