Дата на създаване на преписката: 21.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-33
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ