Дата на създаване на преписката: 07.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2015 17:30
Статус: Възложена

"Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи"

  • Raziasnenie 2015-09-12

    Разяснение на запитване
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ