Дата на създаване на преписката: 17.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.03.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-102
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ