Дата на създаване на преписката: 04.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2015 17:30
Статус: Възложена


 • PUBLICHNA_POKANA 2015-05-04

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • ZAGLAVNA_STRANICA_DOCUMENTACIA 2015-05-04

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • documentacia_f 2015-05-04

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ДОГОВОР
 • OTGOVOR_VUPROS 2015-05-05

  ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОДАДЕН ВЪПРОС
 • PROTOKOL_KLASIRANE_UCHASTNICI 2015-05-19

  ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
 • dogovor_obosobena_posicia_1 2015-06-04

  ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_predlojenie_1 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_predlojenie_1_2 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_pred_1_3 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_pred_1_4 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_pred_1_5 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_pred_1_6 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • technichesko_pred_1_7 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • cenovo_predlojenie_1 2015-06-04

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • cenovo_predlojenie_1_p 2015-06-04

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 • dogovor_obosobena_2 2015-06-04

  ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_1 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_2 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_3 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_4 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_5 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_6 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_7 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_8 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_9 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_10 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_11 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_12 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_13 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_14 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_15 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_16 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_17 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_18 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • tech_pred_2_19 2015-06-04

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • cenovo_pred_2_1 2015-06-04

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • cenovo_pred_2_2 2015-06-04

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 • DOC_pay 2015-08-03

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • DOC210815_pay_2 2015-08-21

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • DOC210815_pay_3 2015-08-21

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • DOC210815_pay_4 2015-08-21

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_6 2015-10-14

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_5 2015-10-14

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_7 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_8 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_9 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_10 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_11 2015-12-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_12 2015-12-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_13 2015-12-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • in_btk_16 2016-02-22

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_14-btk 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_p_15_btk 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • in_btk_2_1703 2016-03-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • inf_pay_btk_1703 2016-03-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_294 2016-04-18

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ