Дата на създаване на преписката: 07.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-63
Процедура: Съгласно чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в“ от ЗОП
Статус: Възложена


 • Reshenie_scan_AOP 2019-10-07

  Решение за откриване на процедура_АОП
 • Reshenie_scan_GDPR 2019-10-07

  Решение за откриване на процедура
 • Obqvlenie_93-00-340 2020-03-25

  Обявление за приключил договор по обособ. 1
 • Obqvlenie_93-00-341 2020-03-25

  Обявление за приключил договор по обособ. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ