Дата на създаване на преписката: 17.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-116
Статус: Възложена


  • Protokol_1_sait 2018-11-07

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Protokol_2_sait 2018-11-29

    Протокол № 2 от работата на комисията
  • Protokol_3_sait 2018-11-29

    Протокол № 3 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ