Дата на създаване на преписката: 23.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-115
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ