Дата на създаване на преписката: 11.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.11.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00--70
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ