Дата на създаване на преписката: 10.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-84
Статус: Изпълнена

„Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието”, във връзка с рамково споразумение № СПОР-41 от 07.10.2014 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки  


 • Dogovor 2014-12-30

  Договор
 • info_gizp_mlt_scan 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • ml1 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • ml2 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • ml3 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • ml4 2016-01-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • inf_izp_dog_multiko_scan 2016-02-01

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
 • inf_izp_d_corr_scan 2016-02-05

  КОРИГИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ