Дата на създаване на преписката: 31.07.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2015 17:30
Процедура: Открита процедура
Статус: Прекратена

„Закупуване на периферна техника за нуждите на МП“

  • suobshtenie_ceni_scan 2015-10-07

    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  • r_pre_scan 2015-10-20

    РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
  • protokoli_komisia_scan 2015-10-20

    ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ