Дата на създаване на преписката: 10.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-84
Статус: Изпълнена

„Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса, за нуждите на Министерство на правосъдието”, във връзка с рамково споразумение № СПОР-43 от 07.10.2014 г., сключено от Централния орган за обществени поръчки  


 • Dogovor 2014-12-30

  Договор
 • Dogovor_hartiya_razli4ni_vidove 2015-03-05

  Поради технически проблем, публикуваме повторно действащият договор с избрания изпълнител
 • g_izp_scan 2016-02-04

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • i_iz_dg_pls_3_scan 2016-02-05

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ