Дата на създаване на преписката: 05.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-105
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

„Изграждане на външна връзка за газоснабдяване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич“

  • Protokol_scan_sait 2015-11-17

    Протокол от работата на комисията
  • Doklad_scan 2015-11-17

    Доклад от работата на комисията
  • Reshenie_izpalnitel 2015-11-17

    Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ