Дата на създаване на преписката: 05.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-36
Статус: Възложена


 • Obyava_scan 2017-07-05

  Обява за събиране на оферти
 • zaglavna_str 2017-07-05

  Заглавна страница на документация
 • documentacia_05_07_Final_sait 2017-07-05

  Документация за обществена поръчка по чл. 31, ал. 1 от ЗОП
 • Info_publ_obyava_scan 2017-07-05

  Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
 • Razyasneniya_vapr 2017-07-10

  Разяснения по постъпили въпроси
 • Informaciya_srok_sait 2017-07-12

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 • Saobshtenie_srok_sait 2017-07-12

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ