Дата на създаване на преписката: 29.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-65
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни периодични издания за 2020 г.

  • Protokol 2019-11-20

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ