Дата на създаване на преписката: 08.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2015 17:30
Статус: Изпълнена

„Анализ на функционирането на административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ „а“ от ЗСВ“

 • PUBLICHNA_POKANA 2015-04-08

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zaglavna_stranica_documentacia 2015-04-08

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia 2015-04-08

  ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБРАЗЦИ
 • PROTOKOL 2015-05-13

  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • dogovor_tech_cenovo_predl 2015-06-05

  ДОГОВОР, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 • INFO_PAY 2015-10-14

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_2 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • garancia_izp_scan_4 2015-12-01

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ