Дата на създаване на преписката: 27.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-77
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ