Дата на създаване на преписката: 31.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-129
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ