Дата на създаване на преписката: 02.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-96
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена


 • reshenie_scan 2015-10-02

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
 • obiavlenie_scan 2015-10-02

  ОБЯВЛЕНИЕ
 • zaglavna_stranica_scan 2015-10-02

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • hardwer. OPAK -1.2doc 2015-10-02

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 • izvlechenie_reglament 2015-10-02

  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • dogovor_scan 2015-12-12

  ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО
 • obiavlenie_vuzlojena_poruchka_scan.fed 2015-12-15

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
 • vurnati_garancii_scan 2015-12-29

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
 • info_pay_kx_1 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • inf_izp_dog_scan 2016-01-27

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР-К
 • chast_osv_gar_scan 2016-02-22

  ЧАСТИЧНО ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ