Дата на създаване на преписката: 11.10.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016 г. - 06.02.2017 г. ще бъде възстановена с текуща дата.

  • dogovor_imz_uniqa_scan 2017-02-24

    ДОГОВОР - първоначално публикуван на 04.01.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ