Дата на създаване на преписката: 11.09.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-104
Процедура: По чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ