Дата на създаване на преписката: 22.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-72
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ