Дата на създаване на преписката: 09.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-107
Статус: Изпълнена

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP за нуждите на Министерство на правосъдието

 • Saobshtenie_ceni_ton_hp_pk 2018-10-31

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_1_sait 2018-11-08

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_sait 2018-11-08

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Doklad_sait 2018-11-08

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_sait 2018-11-08

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ