Дата на създаване на преписката: 20.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 17:00


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ