Дата на създаване на преписката: 02.07.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-42
Процедура: по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
Статус: Изпълнена

"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за строеж „Извършване на ремонтни работи по фасада на сграда на МП в гр. Бургас, пл. „Жени Патева"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ