Дата на създаване на преписката: 26.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-57
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Изпълнена

„Извършване на строителни и монтажни работи в сграда на МП – ЦА,  бул. „Дондуков“ 2 А“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ